Årsmøter

Årsmøtet 2019 avholdes 6. mars 2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Granholmen, innkalling finner du her.

Tidligere årsmøter: