Årsmøte 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.01.23. Årsmøtet avholdes 8.februar 2023 kl.18.00 i kantina til Bygg og maskin, Nordre Kullerød 8. 

Sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Behandle årsberetningen for 2022
Sak 8: Behandle
Sak 8.1: Idrettslagets regnskap
8.2: Behandle kontrollutvalgets beretning
Sak 9: Fastsette medlemskontingent og andre avgifter 
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten holdes uendret på kr 500,- pr medlem.
Øvrige avgifter holdes uendret fra 2022.
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 11: Valg
       11.1: Styret 
       11.2: Kontrollutvalg 
       11.3: Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og andre møter
       11.4: Valgkomité 

Vedlagt følger årsberetningen for Sandefjord Kajakklubb. 

Øvrige dokumenter deles ut i møtet. 

Med vennlig hilsen  
Styret i Sandefjord kajakk 

Kontaktpersoner:

Leder – Åse Svensson, mobil: 92213615
Ved spørsmål om årsmøtet; send melding til post@sandefjordkajakk.no