Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019 Sandefjord kajakk

Sted:       Ranvik eldresenter, Ranvikskogen 3, Sandefjord
Tid:          6. mars 2019 kl. 19:00

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av årsmøtets innkalling
  3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av årsberetningen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Godkjenning av revisors beretning
  7. Godkjenning av budsjett for 2019
  8. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
  9. Innkomne forslag: Alle forslag kan sendes til styret@sandefjordkajakk.no senest 20. februar.

Vedlegg:

Det vil bli enkel bevertning, du er velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Sandefjord kajakk

Kontakter:

Roar Straume 916 28 452 roar.straume@gmail.com
Are Austnes 454 51 069 areaustnes@gmail.com