Årsmøte 2018

Innkalling til

Årsmøte 2018 Sandefjord kajakk

Sted:       Idrettens hus, Stadionveien 5, Sandefjord
Tid:          7. mars 2018 kl. 19:00

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av årsmøtets innkalling
  3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av årsberetningen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Godkjenning av revisors beretning
  7. Fastsetting av kontingent for 2019
  8. Godkjenning av budsjett for 2018
  9. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
  10. Innkomne forslag:  Forslag kan sendes til styret@sandefjordkajakk.no og må sendes senest 12. februar.

Vedlegg:

Det vil bli enkel bevertning, du er velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Sandefjord kajakk

Kontakter:

Roar Straume, mobil: 916 28 452, roar.straume@gmail.com

Are Austnes, mobil: 454 51 069, areaustnes@gmail.com