Årsmøte 2021

Innkalling til  Årsmøte 2021

 • Sted: Langeby – Gapahuken i sørenden av bukta
 • Tid: Onsdag 17. mars 2020 kl. 18:00

Agenda for årsmøtet:

 1. Valg av en representant til å lede årsmøtet
 2. Godkjenning av årsmøtets innkalling
 3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet
 6. Godkjenning av revisors beretning
 7. Godkjenning av budsjett for 2021
 8. Fastsette Kontingent 2021
 9. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite

Forslag tilsaker på årsmøtet kan sendes til post@sandefjordkajakk.no innen 3. mars.  

Saksdokumenter kan du lese her (kommer snart). De vil også bli utdelt på årsmøtet i papirformat. 

Det vil bli enkel bevertning, velkommen skal du være!

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Sandefjord kajakk 

Kontaktpersoner:

Are Austnes  Mobil: 454 51 069  areaustnes@gmail.com 
Åse Svensson Mobil: 92213615 aasetorsdotter@hotmail.com