Digitalt årsmøte 2021

Innkalling til  digitalt årsmøte 2021

 • Lenke til Teams-møtet mottas på e-post til registrerte medlemmer
 • Tid: Onsdag 17. mars 2021 kl. 18:00

Agenda for årsmøtet:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
 4. Godkjenning av årsmøtets innkalling
 5. Godkjenning av sakslisten
 6. Behandle årsberetningen
 7. Godkjenning av regnskapet 2020, inkl. revisors beretning
 8. Fastsette medlemskontingenter og kursavgifter
 9. Forslag fra medlemmer
 10. Godkjenning av budsjett for 2021
 11. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite

Forslag til saker på årsmøtet kan sendes til post@sandefjordkajakk.no innen 3. mars.  

Saksdokumenter finner du her.

Det vil bli enkel bevertning, velkommen skal du være!

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Sandefjord kajakk 

Kontaktpersoner:

Are Austnes  Mobil: 454 51 069  areaustnes@gmail.com 
Åse Svensson Mobil: 92213615 aasetorsdotter@hotmail.com