Årsmøte 2020

Innkalling til  Årsmøte 2020

 • Sted: Roklubbens lokaler på Granholmen
 • Tid: Onsdag 4. mars 2020 kl. 18:00

Agenda for årsmøtet:

 1. Valg av en representant til å lede årsmøtet
 2. Godkjenning av årsmøtets innkalling
 3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet
 6. Godkjenning av revisors beretning
 7. Godkjenning av budsjett for 2020
 8. Fastsette Kontingent 2020
 9. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite

Forslag tilsaker på årsmøtet kan sendes til post@sandefjordkajakk.no innen 20. februar.  

Saksdokumenter kan du lese her. De vil også bli utdelt på årsmøtet i papirformat. 

Det vil bli enkel bevertning, velkommen skal du være!

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Sandefjord kajakk 

Kontaktpersoner:

Roar Straume  Mobil: 916 28 452  Roar.straume@gmail.com 
Are Austnes  Mobil: 454 51 069  areaustnes@gmail.com