Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte

Sted: Idrettens hus Stadionveien 5.

Tid: 1 Mars 2017 Klokken 1900

Agenda:

1. Valg av en representant til å lede årsmøtet.
2. Godkjenning av årsmøtets innkalling.
3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen.
4. Godkjenning av årsberetning.
Årsberetning 2016
5. Godkjenning av regnskap.
6. Fastsetting av kontingent for 2017.
7. Godkjenning av budsjett for 2017.
revidert regnskap 2016
8. Valg av ny ledergruppe og revisor.
Innstilling fra valgkomite 2017
9. Innkomne forslag.
Innkomne forslag
Forslag kan sendes til styret@sandefjordkajakk.no og må sendes senest 15. Februar

Det vil bli enkel bevertning, du er velkommen!