HMS – Sandefjord Kajakklubb

Revidert av: Åse Svensson og Øystein Trollsås, 28. mars 2023

 Innhold 

 1. Formål  
 2. Tur  
 3. Turleders oppgaver og ansvar
 4. Klubb og styret  
 5. Surfski  
 6. Sikkerhet

 Kontaktinfo: 

1. Formål 

 • Ivareta medlemmenes helse og sikkerhet. 
 • Ivareta klubbens interesser og fremme klubben som en seriøs aktør. 
 • Sørge for at aktivitet foregår i forhold til padleforbundets retningslinjer

2. Tur 

 • Alltid ha turleder med teknikkurs eller mer. 
 • Dersom tur foregår i forhold kategori 3 eller at det kan forventes at forholdene øker til kategori 3, skal det være aktivitetsleder som turleder. Det skal også være en 2. turleder med minimum teknikkurs på disse turene. 
 • Med tur i klubbens regi menes all padling som er i følge terminliste og padling annonsert på klubbens hjemmeside www.sandefjordkajakk.no 
 • Alle deltagere har selv ansvar for bruk av nødvendig personlig sikkerhetsutstyr. Turleder har anledning til å nekte deltagere å være med, dersom utstyr mangler eller er skadet. 
 • Med personlig sikkerhetsutstyr menes: tilfredsstillende bekledning, spruttrekk, vest, evt. hjelm, årepose og pumpe. 
 • Deltakere må selv informere turleder om fysiske, psykiske eller andre forhold som er relevant for egen og/eller gruppas sikkerhet og trivsel.
 • På tur skal alle motivere til inkluderende og konstruktivt padlesamvær. 
 • Medlemmer som låner klubbens utstyr, må selv sjekke at dette er i orden før avreise. 
 • Skade på utstyr meldes til styret snarest mulig, og utstyr merkes med blått bånd. 
 • Ved padlelek nær skjær skal det brukes hjelm. 
 • All form for rus er forbudt ved padling. 
 • Deltager på klubbens turer plikter å holde seg i gruppa, eventuelt avtale annet med turleder. 

3. Turleders oppgaver og ansvar:

 • Sjekke værmelding og planlegge turen. Gi beskjed om all relevant info til webansvarlig i klubben, som publiserer turen.
 • Følge med på værmeldingen og bestemme eventuelle endringer grunnet vær eller andre forhold som gjør endringer nødvendig
 • Fylle ut turskjema og legge dette igjen på land før avreise. 
 • Planlegge turen, samt bestemme eventuelle endringer grunnet vær eller andre forhold som gjør endringer nødvendig. 
 • Gi tydelige beskjeder før avgang mht å holde gruppa samlet, redegjøre for planlagt tur, spørre om ev medisinske forhold som kan påvirke turen, tilpasse turen etter gruppas kompetanse.
 • Sørge for at nødvendig fellesutstyr er med: Kart og kompass, ekstra åre, slepeline, vindsekk, førstehjelpsutstyr, repp.sett.
 • Ta ansvar ved «hendelser». 
 • Turleder skal avvise deltagere ved rus eller tydelig svekket helsetilstand. 
 • Turleder kan avise deltagere deltagere som ikke følger leders pålegg eller viser upassende adferd.  
 • Turleder plikter å ha tilgang til oppladet mobil. 
 • Ved ulykke skal leder kontaktes på telefon. 

 4. Klubb og styret 

 • Klubben skal ha tilfredsstillende forsikringsavtale i henhold til padleforbundets retningslinjer. 
 • Utstyr som kjøpes inn skal være CE-merket. 
 • Ha felles utstyr tilgjengelig. Dette skal være førstehjelpsutstyr, vindsekk, slepeline, årepose, pumpe, belysning og enkelt reparasjonsutstyr. 
 • Årlig sjekk av utstyr og rette opp feil og mangler på utstyret, typisk mars/april. 
 • All kursvirksomhet skal følge padleforbundets retningslinjer. 
 • Eventuelle etterspill etter avvisning av personer skal henvises til klubbens styre. 
 • Årlig gjennomgang og eventuell revisjon av HMS dokumentet, typisk i februar/mars. 

5. Surfski 

 • Surfski er lette og skjøre båter som må behandles svært forsiktig og derfor stiller vi ekstra strenge krav til brukerne av disse.
 • Alle må gjennomføre «introkurs» for bruk av og adgang til surfski.
 • «Introkurs» surfski holdes uten avgift og ved behov. 
 • Brukere plikter å bruke vest og «lårstropp». 
 • Brukere plikter å melde om utstyrsskade. 
 • Brudd på regler medfører tap av bruksrett.
 • Ved ønske om «introkurs» sendes e-post til post@sandefjordkajakk.no. 

6. Sikkerhet

 • Ved behov for ekstern assistanse:
 • Akutthjelp: 113
 • Kystradioen: 120 (viderekobling til nærmeste kystradio)
 • Hovedredningssentralen i Sør-Norge: 51 51 70 00