HMS – Sandefjord kajakk

HMS – Sandefjord Kajakk 

Revidert 27. Mars 2019 

Revidert av: Roar Straume og Bente Larsen 

 Innhold

 1. Formål 
 1. Tur 
 1. Klubb/styret 
 1. Surfski 

Kontaktinfo: 

 • Mail: post@sandefjordkajakk.no 
 • Tlf leder: Roar Straume: 916 28 452 

1. Formål 

 • Ivareta medlemmenes helse og sikkerhet. 
 • Ivareta klubbens interesser og fremme klubben som en seriøs aktør. 
 • Sørge for at aktivitet foregår iht. Forbundets retningslinjer 

 2. Tur 

 • Alltid ha turleder med teknikk kurs eller mer 
 • Dersom tur foregår i forhold kategori 3 eller at det bør forventes at forholdene øker til kategori 3, skal det være aktivitetsleder som turleder. Det skal også være en nestleder med minimum teknikk kurs på disse turene. 
 • Med tur i klubbens regi menes all padling som er i følge terminliste og padling annonsert på klubbens hjemmeside www.sandefjordkajakk.no 
 • Alle deltagere har selv ansvar for bruk av nødvendig personlig sikkerhetsutstyr. Turleder har anledning til å nekte deltagere å være med, dersom dette mangler eller er skadet. 
 • Med personlig sikkerhetsutstyr menes: Tilfredsstillende bekledning, spruttrekk, vest evt. hjelm, årepose og pumpe. 
 • På tur skal alle motivere til inkluderende og konstruktivt padlesamvær. 
 • Medlemmer som låner klubbens utstyr må selv sjekke at dette er i orden før avreise. 
 • Skade på utstyr meldes til styret snarest mulig, og utstyr merkes med blått bånd. 
 • Ved padlelek nær skjær eller rockhopping, skal det brukes hjelm. 
 • All form for rus er forbudt ved padling. 
 • Deltager på klubbens turer plikter å holde seg i gruppa evt. avtale annet med turleder. 

 Turleders oppgaver og ansvar 

 • Sjekk værmelding. 
 • Fylle ut turskjema og legge dette igjen på land før avreise. 
 • Planlegge turen, samt bestemme eventuelle endringer pga vær eller andre forhold som gjør endringer nødvendig. 
 • Sørge for at nødvendig fellesutstyr er med. 
 • Ta ansvar ved «hendelser». 
 • Turleder skal avvise deltagere ved rus eller tydelig svekket helsetilstand. 
 • Turleder kan avise deltagere som ikke følger leders pålegg, eller viser upassende adferd. 
 • Turleder plikter å ha tilgang til oppladet mobil. 
 • Ved ulykke skal leder kontaktes på telefon. 

 3 Klubb / styret 

 • Klubben skal ha tilfredsstillende forsikringsavtale iht padleforbundets retningslinjer. 
 • Utstyr som kjøpes inn skal være CE merket 
 • Ha felles utstyr tilgjengelig. Dette skal være førstehjelpsutstyr, vindsekk, slepeline, belysning og enkelt reparasjonsutstyr. 
 • Årlig sjekk av utstyr og rette opp feil og mangler på utstyret. Dette skal gjøres før årets første tur iht terminliste. 
 • All kursvirksomhet skal følge padleforbundets retningslinjer. 
 • Eventuelle etterspill etter avvisning av personer skal henvises til klubbens styre. 
 • Årlig gjennomgang og eventuell revisjon av HMS dokumentet før terminlisten starter. 

4. Surfski 

Surfski er lette og skjøre båter som må behandles svært forsiktig og derfor stiller vi ekstra strenge krav til brukerne av disse. 

 • Alle må gjennomføre «introkurs» for bruk/ adgang til surfski 
 • «Introkurs» surfski holdes uten avgift og ved behov 
 • Brukere plikter å bruke vest og «lårstropp». 
 • Brukere plikter å melde om utstyrsskade. 
 • Brudd på regler medfører tap av bruksrett. 
 • Ved ønske om «introkurs» kontaktes styret.