Kurs

Vi har følgende kurs i 2024:
Teknikkurs 1. og 2. juni 2024 Påmelding Våttkort (vaattkort.no)
Intro og grunnkurs 6., 8. og 9. juni 2024 Påmelding  Våttkort (vaattkort.no)
Intro og grunnkurs 13., 15. og 16. juni 2024 Påmelding Våttkort (vaattkort.no)
Intro og grunnkurs 31. juli, 3. og 4. august 2024 Påmelding Våttkort (vaattkort.no)
Klubben holder kurs etter NPF (Norges Padleforbund) sitt våttkortsystem. Vi har instruktører som er sertifisert til å holde følgende kurs:
  • Introkurs: 3-timers kurs hvor vi går gjennom helt grunnleggende kunnskaper for å manøvrere og padle en kajakk.
  • Grunnkurs: Grunnleggende padleteknikk og sikkerhet i kajakk. Har du planer om å begynne å padle, anbefaler vi grunnkurs – du får så mye mer glede av padlingen!
  • Teknikkurs: Her lærer du mer spesifikk padleteknikk og sikkerhetsrutiner som gjør deg i stand til å legge ut på litt lengre og mer krevende turer.

——————————————————————————–

INTRO-KURS:
Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.
DELMÅL:
Løfte, bære og sjøsette kajakk – Padle forover med rett kurs – Stoppe – Svinge kajakken begge veier – Bakoverpadling – Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet – Ilandstigning – Sittestilling og god padleteknikk – Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling – Kjennskap til lokale padleforhold.
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Ingen
VARIGHET: 3 timer
EVALUERING: Gjennomført.
KRAV TIL KURSHOLDERE: Aktivitetsledere og Veiledere.
PRIS: Se vår prisliste
Mer info på padleforbundet: Introkurs hav

——————————————————————————–

GRUNNKURS:
Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.
DELMÅL:
Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken – Effektiv fremoverpadling Bakoverpadling og stopp – Sideveis forflytning av kajakken – Lavt støttetak – Styretak (bak) – Sving (sveipetak og styretak) – Ilandstigning – Sikring av kajakk etter ilandstigning – Redningsteknikker – Skadeforebygging – Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres – Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap – Generelt om friluftsliv og Allemannsretten – Sporløs ferdsel
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Introkurs eller tilsvarende
VARIGHET: 16 timer
EVALUERING: Gjennomført.
KRAV TIL KURSHOLDERE: Aktivitetsledere og Veiledere.
PRIS: Se vår prisliste
Mer info på padleforbundet: Grunnkurs hav

——————————————————————————–

TEKNIKK-KURS:
Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.
DELMÅL:
Håndtering av kajakken (Løfte, bære, sjøsette – Sikring av kajakk – Kanting av kajakk)
Fremdriftstak (Effektivt framdriftstak/padle rett fram over lengre distanse – Bakoverpadling – 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk)
Styretak (Styretak bak – Baugtak – Sideveis forflytning uten fremdrift i kajakken og i fart)
Støttetak (Sculling for støtte – Støttetak, høye og lave)
Redningsteknikk (Kameratredning – Egenredning – Tauing og bruk av taueline – Eskimoredning)
Rulle (Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. Dette er en introduksjon til rulla, så rulla trenger ikke sitte!)
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Grunnkurs
VARIGHET: 16 timer
EVALUERING: Gjennomført.
KRAV TIL KURSHOLDERE: Aktivitetsledere og Veiledere.
PRIS: Se vår prisliste
Mer info på padleforbundet: Teknikkurs hav


AKTIVITETSLEDERKURS:

Klubben arrangerer ikke egne aktivitetslederkurs, men oppfordrer alle engasjerte medlemmer til å gjennomføre dette kurset. Kurset forutsetter at teknikkurs er gjennomført. Medlemmer kan søke klubben om støtte til kursavgift.

Mer info på padleforbundet: Aktivitetslederkurs hav.

For kursarrangører til slike kurs, se nederst på padleforbundets side for kurs og utdanning.