Kontakt oss

Klubben holder til på Granholmen, i samme bygg som Sandefjord Roklubb.

Trenger du få tak i oss, prøv:

E-post: post@sandefjordkajakk.no
Facebook: www.facebook.com/SandefjordKajakk

Åse Svensson, leder, 92 21 36 15
Bente Larsen, nestleder, 466 188 63

Bankonto: 1506.77.22164