Kontakt oss

Klubben holder til på Granholmen, i samme bygg som Sandefjord Roklubb.

Trenger du få tak i oss, prøv:

E-post: post@sandefjordkajakk.no
Facebook: www.facebook.com/SandefjordKajakk

Styrets medlemmer:

Åse Svensson – Leder, 92 21 36 15
Øystein Trollsås – Nesteleder
Lars Petter Gustavsen – Økonomiansvarlig
Hege Landgraff – Sekretær
Trond Moe – Materialforvalter
Solveig Fismen – Web/markedsføring
Magne Theimann – Varamedlem

Bankonto: 1506.77.22164