Kontakt oss

Klubben holder til på Granholmen, i samme bygg som Sandefjord Roklubb.

Trenger du få tak i oss, prøv:

E-post: post@sandefjordkajakk.no
Facebook: www.facebook.com/SandefjordKajakk

Styrets medlemmer:

Hege Landgraff – Leder, 938 41 461
Øystein Trollsås – Nesteleder
Lars Petter Gustavsen – Økonomiansvarlig
Tone Engelstad – Sekretær
Trond Moe – Materialforvalter
Magne Theimann – Web/markedsføring
Ewa Perkowska – Varamedlem

Bankkonto: 1506.77.22164