Årsmøte 2022

Sted: Breidablikk grendehus
Tid: Onsdag 19. januar 2022 kl. 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Behandle årsberetning
 8. Behandle regnskap
 9. Behandle forslag og saker
  • Organisering av Sandefjord kajakk, se sakspapirer
   mottatt på e-post til medlemmer
 10. Fastsette medlemskontingent – blir eventuelt utsatt til stiftelsesmøte jfr 9a
 11. Vedta budsjett – blir eventuelt utsatt til stiftelsesmøte jfr 9a
 12. Valg av styre, kontrollkomite (revisor) og valgkomite

Nedlasting av årsberetning

Det vil bli enkel bevertning, velkommen skal du være.

Vis smittevernhensyn:

 • Påmelding innen 18. januar via post@sandefjordkajakk.no
 • Bruk munnbind og oppretthold 1-meteren
 • Hold deg hjemme når du er syk.

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Sandefjord kajakk 

Kontaktpersoner:
Are Austnes 454 51 069 areaustnes@gmail.com 
Åse Svensson92213615aasetorsdotter@hotmail.com