Årsmøte 2019 på Ranvik eldresenter

Årsmøtet avholdes 6. mars 2019 kl. 19:00 på Ranvik eldresenter, Ranvikskogen 3.
Innkalling og sakspapirer finner du
 her.