Ny søndagstur

Søndag 10.mars kl 1100 blir det padletur i Mefjorden. Oppmøte i Ormestadvika på Vesterøya. Alle sørger for egentransport av kajakk.
Yr lover solgløtt, velkommen på tur!
Trenger du bistand, kontakt turleder Are på 45451069.