Årets første grunnkurs ble gjennomført 6. – 9. juni

«En flott og tøff gjeng på grunnkurs taklet øsespøseveldigfriskbrishelg med glans!»