Søndagstur 14. april 2024

Turen starter fra Bogen kl. 10 og vi padler til Stokkandkriken hvor vi har pause. Fint å gå opp på fjellet og nyte utsikten sydover mot Bukkeholmen og Langskjærene. Ta med fottøy til å gå på land. Turen blir ca. 18 km lang.

Mvh. Astrid og Bjørn