SØNDAGSTUR 8. okt. i Tønsbergfjorden.

Oppmøte på Natholmen og padleklar kl 11.00. Turmålet er sydover; etter vær og føre ☺️. Verdens Ende? Treidene? Hui?

Turleder Are. 45451069. Si i fra om du trenger hjelp til frakt av kajakk fra Granholmen.