Ferdelsforbud – hekkende fugler

Av hensyn til hekkende fugler er det ferdselsforbud rundt enkelte øyer. Ferdselsforbudet gjelder mellom 15. april og 15. juli, ut til 50 meter fra øya. Som kajakkpadler er vi ofte tett på fugler og ender, så padle varsomt på sjøen uavhengig ferdselsforbud eller ikke. Se kart under for vernede områder. Du kan også finne mer informasjon hos miljødrektoratet: Miljøstatus Kart – Sjekk miljøtilstanden på kart (miljodirektoratet.no)