Årsmøte i Sandefjord Roklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Roklubb.  Årsmøtet avholdes torsdag 24.mars kl 19.30. Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams jf. NIFs lov § 2-15 (2). Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 22.mars kl 24.00 til roklubbsekretaer@gmail.com, med navn, e-post, og telefon nummer.  Om det er flere som skal delta ved samme computer/enhet er det viktig å kommentere dette med navn på alle deltagere.

Viktigste sak for oss er å vedta en leieavtale med roklubben, slik at vi kan fortsette driften på Granholmen som nå. Hver stemme teller! Får avtalen flertall, er neste sak å melde oss ut av Roklubben, og stifte vår egen klubb: Sandefjord Kajakklubb. Hver stemme teller også i denne saken!

Link til møtet her: https://teams.live.com/meet/948384622008

Vi i Sandefjord Kajakk avholder felles møte i kontorlokalene til Bygg og Maskin, Nordre Kullerød 8. (Til venstre ved rundkjøringen ved Komplett, deretter 2. til venstre og så brått inn på parkeringen). Vi bestiller pizza e.l.. En eventuell avstemming kan utføres via mobil. Vi oppfordrer sterkt til å delta digitalt eller ved felles oppmøte!