Søndagstur 11. oktober – NB – nytt startsted

Vi flytter turen grunnet varsel om mye vind på Fulehuk.
Vi møtes ved Halle Mølle helt sør i Hallevannet og er padleklare kl. 11:00. 
Ta med nok mat og drikke, samt godt med klær/skift, og kanskje en vedkubbe eller to? Tørrdrakt er anbefalt, men  ikke påkrevet. Kanskje du vil øve litt redninger?
Det blir ingen felles transport fra Granholmen
Turleder: Åse, 92213615