Medlemsantallet stiger! I løpet av sommeren har medlemsantallet steget til over 100 medlemmer :) Arrangementet Padlingens dag, samt kursene våre resulterer i at flere melder seg inn – det er bra!