Vårens aktiviteter starter nå – pent og pyntelig!

Vi starter utesesongen neste uke og  terminlisten er oppdatert frem til sommeren med noen endringer: neste ukes dugnad og klubbtur til Eians Fritid avlyses.

Onsdagspadlinger starter onsdag fra og med 29. april og første gang blir fra Granholmen. På den første turene kreves fremdeles tørrdrakt grunnet vanntemperaturen.

Ekstra smittehensyn må tas ihht.  anbefalinger (http://padling.no):

  • Ikke møt på padleturer om du føler deg syk (symptomer) eller er i karantene
  • Forsikre deg om god håndhygiene (bruk antibac!)
  • Hold 2 meter avstand i boden, på land og vann, og ikke vær større grupper enn 5 personer
  • Vi stiller med to turledere per tur for å kunne dele i to hovedgrupper. Ved behov deles gruppene opp i undergrupper: Hold deg til samme gruppe hele turen.
  • Vi tar pauser der det er god plass og holder avstand også under pausene.