Bassengtreningen blir flyttet fra onsdag til tirsdag

Da blir vi også i år nødt til å bytte dag og klokkeslett for bassengtreningen på Ranvik ungdomsskole.

Oppstart 12. november kl. 18:15 og så holder vi på ca to timer. Kjørelister finner du her.