Digitalt årsmøte i roklubben -utsatt

Det digitale årsmøtet i Sandefjord roklubb er utsatt til torsdag 10.juni kl. 18:00.
Påmelding til post@sandefjordroing.no innen 27. mai.

Sandefjord kajakk er organisert som en gruppe i Sandefjord roklubb, og detaljer rundt dette årsmøtet er sendt alle medlemmer på e-post.