Klubbinfo

Sandefjord kajakk ble stiftet i 1996. Vi holder til på Granholmen i Sandefjord.

Klubbens formål er å samle padleinteresserte utøvere i et fellesskap hvor vi gjennom samarbeid og kameratskap kan fremme padleidrett og friluftsliv i sunne former.

Styret i klubben består fra mars 2021 av:

 • Leder: Are Austnes, mob 45451069
 • Nestleder: Åse Svensson, mob 92213615
 • Kasserer: Lars Petter Gustavsen
 • Sekretær: Anne Kjersti Hovland
 • Materialforvalter: Terje Vidar Iversen
 • Markedsansvarlig: Bente Larsen

KAJAKK
Dersom du ikke har egen kajakk, vil du som medlem ha tilgang på av klubbens kajakker og sikkerhetsutstyr på klubbens annonserte turer. Når det gjelder lån av klubbens utstyr, praktiserer vi først-til-mølla-prinsippet, så vær ute i god tid.

Alle medlemmer som har gjennomført grunnkurs kan inngå årsavtale og fritt hente ut ønsket kajakk/åre/spruttrekk/vest når som helst – uten å spørre. Klubbens utstyr holder gjennomgående god kvalitet, og vi vedlikeholder/oppgraderer utstyret jevnlig.

Vi har følgende regler for utleie av kajakkene våre:

 • Leieavtalen er personlig og gjelder ikke flere i familien eller venner.
 • Medlemmet må ha grunnkurs i våttkort-stigen.
 • PIN-koder til dørene skal ikke deles ut til andre.
 • Alle utlån skal loggføres i protokoll som er tilgjengelig i garasjen på lett synlig sted.
 • Alle kajakker skal overnatte på Granholmen. Private overnattingsturer må avtales på forhånd og sikring skjer på eget ansvar.
 • Spyl/vask alt utstyr etter bruk slik at det blir hyggelig for neste padler. La lukene i båten stå åpne for lufting.
 • Feil og mangler på utstyr skal merkes med blå bånd og loggføres i protokoll.
 • Ordningen er basert på tillit!

Går du med planer om å kjøpe kajakk/utstyr, ta kontakt med oss. Klubben har mange personer med god kompetanse som kan gi deg råd om hva som passer best for deg og dine behov.

SURFSKI
Vi har fem single surfski og en double surfski som medlemmer med betalt båtleie står fritt til å bruke etter gjennomført opplæring. Opplæringen settes opp på forespørsel, og omfatter bruk og håndtering av disse skjøre kajakkene. Å padle surfski er morsomt, veldig god trening og det utfordrer balansen. Stort sett hver mandag gjennomføres treninger fra Granholmen fra kl. 17:30-20:30.

Har du spørsmål, kontakt surfski@sandefjordkajakk.no.

LEIE AV BÅTPLASS
Vi har noen plasser på Granholmen hvor medlemmer kan oppbevare kajakken sin. Disse plassene er tiltenkt aktive medlemmer i klubben. Med aktive medlemmer menes først og fremst de som er er med på klubbens arrangementer. Ellers er det vanlig venteliste som gjelder.

Kajakkplassene er til utleie for ett år om gangen med mulighet for å søke om forlengelse. Det er ingen automatikk i at man får beholde plassen året etter og man blir prioritert på lik linje med andre ut fra bruk og aktivitet.

Ved søknad om plass ønsker vi å vite hvilken kajakk som skal stå på plassen. Om noen medlemmer ønsker å bytte plass seg imellom må det tas gjennom klubben.

Noen plasser er lettere tilgjengelig enn andre og vi prøver så godt det lar seg gjøre å fordele slik at alle skal klare å hente ut kajakkene sine selv. Om noen har en grunn som tilsier at de burde få en lett tilgjengelig plass, må det opplyses om i søknaden slik at dette kan tas hensyn til når plassene blir fordelt.

Send søknad til post@sandefjordkajakk.no med «kajakkplass» som emne.