Klubbinfo

Sandefjord kajakk ble stiftet i 1996. Vi holder til på Granholmen i Sandefjord.

Klubbens formål er å samle padleinteresserte utøvere i et fellesskap hvor vi gjennom samarbeid og kameratskap kan fremme padleidrett og friluftsliv i sunne former.

Styret i klubben består fra februar 2024 av:

  • Leder: Hege Landgraff, mob.nr.: 938 41 461
  • Nestleder: Øystein Trollsås, mob.nr.: 917 38 555
  • Kasserer: Lars Petter Gustavsen
  • Sekretær: Tone Engelstad
  • Materialforvalter: Trond E Moe
  • Markedsansvarlig/Web: Magne Theimann
  • Varamedlem: Ewa Perkowska

KAJAKK
Dersom du ikke har egen kajakk, vil du som medlem ha tilgang på av klubbens kajakker og sikkerhetsutstyr på klubbens turer. Når det gjelder lån av klubbens utstyr, praktiserer vi først til mølla prinsippet, så vær ute i god tid. Alle medlemmer som har gjennomført grunnkurs kan for en liten sum per sesong  fritt hente ut ønsket kajakk/åre/spruttrekk/vest når som helst – uten å spørre. Klubbens utstyr holder gjennomgående god kvalitet, og vi vedlikeholder/oppgraderer utstyret jevnlig. Dersom du ønsker å leie kajakk utenom arrangerte turer sender du en e-post til post@sandefjordkajakk.no. Dette koster kun 850,-.

“Regler” for utleie:
– Alle kajakker skal “sove” på Granholmen. Man kan altså ikke ta med en kajakk på overnattingstur uten avklaring på forhånd.
– Spyl/vask alt utstyr etter bruk.

Går du med planer om å kjøpe kajakk/utstyr, ta kontakt med oss. Klubben har mange personer med god kompetanse som kan gi deg råd om hva som passer best for deg og dine behov.

SURFSKI
Vi har to raske single surfski og en double surfski som medlemmer med betalt båtleie står fritt til å bruke etter gjennomført bruksopplæring. Opplæringen settes opp på forespørsel og omfatter bruk og håndering av disse kajakkene, som er skjøre. Torsdager i sommersesongen har vi felles surfskipadling fra Granholmen med oppmøte 18:00. Har du spørsmål, kontakt surfski@sandefjordkajakk.no Å padle surfski er morsomt, god trening og utfordrer balansen… Prøv!

LEIE AV BÅTPLASS
Vi har noen plasser på Granholmen hvor medlemmer kan oppbevare kajakken sin. Disse plassene er tiltenkt aktive medlemmer i klubben. Med aktive medlemmer menes først og fremst de som er er med på klubbens arrangementer. Ellers er det vanlig venteliste som gjelder.

Kajakkplassene er til utleie for et år om gangen med mulighet for å søke om forlengelse. Det er ingen automatikk i at man får beholde plassen året etter og man blir prioritert på lik linje med andre ut fra bruk og aktivitet.

Det er ikke ønskelig at plassen blir opptatt som lager for medlemmer som ikke bruker kajakkene aktivt.

Da det er slik at det er plasser som er lettere tilgjengelig enn andre prøver vi så godt det lar seg gjøre å fordele slik at alle skal klare å hente ut kajakkene sine selv, så de høye sterke kara må regne med å få de minst tilgjengelige plassene.

Om noen har en grunn som tilsier at de burde få plasser som er langt nede, må de si fra om dette ved søknad om plass så det kan tas hensyn til når plassering blir planlagt.

Send søknad til post@sandefjordkajakk.no med «kajakkplass» som emne.

Ved søknad om plass ønsker vi å vite hvilke kajakk som skal stå på plassen.
Om noen medlemmer ønsker å bytte plass seg imellom må det tas gjennom klubben.