Utleie av kajakkplass

Kriterier for å få plass til egen kajakk på Granholmen er følgende:

  1. Medlem av Sandefjord kajakk
  2. Aktivt med på klubbens turer
  3. Har ikke mulighet for lagring hjemme
  4. Eventuelt andre årsaker, må spesifiseres i søknaden

Det må søkes om plass for hvert år, og plassen er tilgjengelig fra  1. mai til 31. mars hvert år. Søknad om plass sendes til post@sandefjordkajakk.no

All oppbevaring i kajakkboden av utstyr skjer på eget ansvar.

Neste frist for å søke er 7. mars 2021