Utleie av kajakkplass

Kriterier for å få plass til egen kajakk på Granholmen er følgende:

  1. Medlem av Sandefjord Kajakklubb
  2. Aktivt med på klubbens turer
  3. Har ikke mulighet for lagring hjemme
  4. Eventuelt andre årsaker, må spesifiseres i søknaden

Det må søkes om plass for hvert år, og plassen er tilgjengelig fra 1. mai til 31. mars hvert år. Søknad om plass sendes til post@sandefjordkajakk.no. All oppbevaring i kajakkboden av utstyr skjer på eget ansvar.

Fristen for sesong 24/25 er 1. april 2024.

Det er ingen automatikk i at man får beholde plassen året etter og man blir prioritert på lik linje med andre ut fra bruk og aktivitet.

Det er ikke ønskelig at plassen blir opptatt som lager for medlemmer som ikke bruker kajakkene aktivt.

Da det er slik at det er plasser som er lettere tilgjengelig enn andre prøver vi så godt det lar seg gjøre å fordele slik at alle skal klare å hente ut kajakkene sine selv, så de høye sterke kara må regne med å få de minst tilgjengelige plassene.

Om noen har en grunn som tilsier at de burde få plasser som er langt nede, må de si fra om dette ved søknad om plass så det kan tas hensyn til når plassering blir planlagt.

Ved søknad om plass ønsker vi å vite hvilke kajakk som skal stå på plassen.
Om noen medlemmer ønsker å bytte plass seg imellom må det tas gjennom klubben.