HMS – Sandefjord kajakk

HMS – Sandefjord Kajakk 

Revidert 19. Mars 2020

Revidert av: Are Austnes og Bente Larsen 

 Innhold

 1. Formål 
 2. Tur 
 3. Klubb/styret 
 4. Surfski 

Kontaktinfo: 

 • Mail: post@sandefjordkajakk.no 
 • Tlf. leder: Are Austnes, 45 45 10 69 

1 Formål 

 • Ivareta medlemmenes helse og sikkerhet 
 • Ivareta klubbens interesser og fremme klubben som en seriøs aktør 
 • Sørge for at aktivitet foregår iht. Forbundets retningslinjer 

2 Tur 

 • Alltid ha turleder med teknikk-kurs eller mer 
 • Dersom tur foregår i forhold kategori 3 eller at det bør forventes at forholdene øker til kategori 3, skal det være aktivitetsleder som turleder. Det skal også være en nestleder med minimum teknikk kurs på disse turene. 
 • Med tur i klubbens regi menes all padling som er i følge terminliste og padling annonsert på klubbens hjemmeside www.sandefjordkajakk.no 
 • Alle deltagere har selv ansvar for bruk av nødvendig personlig sikkerhetsutstyr. Turleder har anledning til å nekte deltagere å være med, dersom dette mangler eller er skadet. 
 • Med personlig sikkerhetsutstyr menes: Tilfredsstillende bekledning, spruttrekk, vest eventuelt hjelm, årepose og pumpe 
 • På tur skal alle motivere til inkluderende og konstruktivt padlesamvær 
 • Medlemmer som låner klubbens utstyr må selv sjekke at dette er i orden før avreise 
 • Skade på utstyr meldes til styret snarest mulig, og utstyr merkes med blått bånd 
 • Ved padlelek nær skjær eller rockhopping, skal det brukes hjelm 
 • All form for rus er forbudt ved padling 
 • Deltager på klubbens turer plikter å holde seg i gruppa eventuelt avtale annet med turleder. 

 Turleders oppgaver og ansvar:

 • Sjekk værmelding 
 • Fylle ut turskjema og legge dette igjen på land før avreise 
 • Planlegge turen, samt bestemme eventuelle endringer pga vær eller andre forhold som gjør endringer nødvendig. 
 • Sørge for at nødvendig fellesutstyr er med 
 • Ta ansvar ved «hendelser» 
 • Turleder skal avvise deltagere ved rus eller tydelig svekket helsetilstand 
 • Turleder kan avise deltagere som ikke følger leders pålegg, eller viser upassende adferd. 
 • Turleder plikter å ha tilgang til oppladet mobil 
 • Ved ulykke skal leder kontaktes på telefon 

3 Klubb / styret 

 • Klubben skal ha tilfredsstillende forsikringsavtale iht padleforbundets retningslinjer. 
 • Utstyr som kjøpes inn skal være CE merket 
 • Ha felles utstyr tilgjengelig. Dette skal være førstehjelpsutstyr, vindsekk, slepeline, belysning og enkelt reparasjonsutstyr. 
 • Årlig sjekk av utstyr og rette opp feil og mangler på utstyret. Dette skal gjøres før årets første tur iht terminliste 
 • All kursvirksomhet skal følge padleforbundets retningslinjer 
 • Eventuelle etterspill etter avvisning av personer skal henvises til klubbens styre 
 • Årlig gjennomgang og eventuell revisjon av HMS dokumentet før terminlisten starter 

4 Surfski 

Surfski er lette og skjøre båter som må behandles svært forsiktig og derfor stiller vi ekstra strenge krav til brukerne av disse. 

 • Alle må gjennomføre «introkurs» for bruk/ adgang til surfski 
 • «Introkurs» surfski holdes uten avgift og ved behov 
 • Brukere plikter å bruke vest og «lårstropp» 
 • Brukere plikter å melde om utstyrsskade 
 • Brudd på regler medfører tap av bruksrett 
 • Ved ønske om «introkurs» kontaktes styret